• Categories
IonWash™离子除尘系统

IonWash™离子除尘系统

密其IonWash™是创新型离子喷嘴除尘系统,专为清洁干燥非粘合污染物而设计。 IonWash包含密其特别设计的可调节...
更多详情